Idézet

"Hiszem, hogy az embernek mindennap

lehetősége nyílik rá,

hogy az élet minden területén eldönthesse,

melyik a legjobb lépés.”


Idézet Paulo Coelho Élet című művéből.

Amennyiben úgy gondolja, hogy barátai ismerősei számára is hasznos információkat tartalmaznak a fentiek kérem ide kattintva küldje el ezen oldal linkjét számukra.

Életbiztosítás

Az életbiztosítás, mint gyűjtőfogalom több olyan megoldási lehetőséget tartalmaz, amely alkalmas a magánszférában vagy akár a vállalati szférában felmerülő személyes kockázatok ellensúlyozására. Lehetőséget teremt egy esetleges tragédia bekövetkezése esetén felmerülő váratlan költségek vagy akár vállalatok kulcsembereinek biztosítására is. Védelmet jelent hitelfelvétel esetén felmerülő kockázatokkal szemben, megtakarítási lehetőséget jelent távlati célok elérésének érdekében, mint például a minőségi életet biztosító nyugdíj, a lakáshoz jutás, a versenyképes képesítést biztosító taníttatás vagy akár olyan „vállalati juttatás”, amely megtartó erő lehet a legjobb munkaerők számára illetve védelmet jelent baleset, betegség esetére is miközben adóoptimalizálásra is használható. Továbbá fontos jellemzője, hogy nem lehet végrehajtási és hagyatéki eljárás (kivéve, ha valaki nem konkrét személyeket nevez meg kár esetére kedvezményezettként) alá helyezni. Lehet kockázati, vegyes és unit linked típusú is. Így az is megtalálhatja számítását aki „csak” a saját kockázatát szeretné a "transzferálni", de az is, aki a védelem megteremtése mellett hosszú távú céljait szeretné megvalósítani függetlenül attól, hogy felvállalja-e a befektetési kockázatot vagy tőkegaranciára törekszik.

  • KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS:
    Ez az életbiztosítási forma csak a biztosított személy halála esetén fizet. Alkalmazható hitelfedezeti, üzlettársi, kulcsember biztosításként vagy akár védelemként a családfenntartók részére. Ennél az életbiztosítási formánál a futamidő végének életben elérése esetén nincs kifizetés, csak káresemény esetén. Amennyiben valaki nemcsak egy esetlegesen bekövetkező halálesetre szeretné, magát és így szeretteit biztonságban tudni, úgy lehetőség nyílik az életbiztosítási védelmen túl - kiegészítő biztosítások alkalmazásával további szolgáltatások megvalósítására is, úgymint például a kritikus betegségek, rokkantsági díjmentesítés, baleseti haláleset és baleseti teljes és részleges rokkantság vagy akár kórházi napi és műtéti térítés.
  • VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS:
    Az életbiztosítások e fajtája annyiban különbözik a kockázati életbiztosítástól, hogy az életbiztosítási védelmen (haláleset) túl elérés esetén is kifizetésre kerül a (garantált) életbiztosítási összeg.  Ez a sokszor évtizedekre előre meghatározott (biztosítási) összeg teljesen garantált. Befektetési szempontból ez a "totális" garancia alacsony többlethozamot produkál. Nem tévedés a többlethozam kifejezés. Ugyanis ezeknél az életbiztosításoknál megjelenik az ún. garantált technikai kamat fogalma. amelyet már a garantált biztosítási összeg - a futamidő végén vagy egy esetleges haláleset bekövetkezésekor kerül kifizetésre - a szerződés megkötésének napján tartalmaz. Ezért a biztosító a biztosítás díjtartalékán (a biztosítási díjak befektethető részének mindenkori kumulált értéke) elért hozamból levonja a már a szerződés pillanatában az előbbiekben leírtak alapján megjelenő garantált technikai kamatot. A különbözetet megosztja az ügyféllel, úgy, hogy az ügyfélnek jutó rész nem lehet kevesebb, mint ennek a különbözetnek a 85%-a. Pédául, ha a kérdéses életbiztosítás garantált technikai kamata 4% és a biztosító által elért hozam az adott évben 7 %, akkor az ügyfél a kettő különbözetének, tehát a 3%-nak a 85%-át kapja meg, azaz 2,55% többlethozam kerül jóváírásra. A vegyes életbiztosítások garanciáját nagyon szigorú törvények biztosítják, amelyek többek között meghatározzák a biztosítók részére azokat a befektetési lehetőségeket, ahova az ügyfelek pénze elhelyezhető. Ez túlnyomó többségében állampapír. Itt tehát nincs az ügyfélnek lehetősége - a magasabb hozam reményében kockázatosabb befektetési portfoliót alkalmazni, hiszen ennek meghatározására nincsen lehetősége.
  • UNIT LINKED azaz BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KAPCSOLT ÉLETBIZTOSÍTÁS (rövidítve:UL):
    Az életbiztosításoknak ez a fajtája - akárcsak a vegyes életbiztosítás - Nemcsak káresemény (haláleset) esetén ad kifizetést, hanem a futamidő végén is. Viszont ellentétben a vegyes biztosítással ez előre nem garantálható, tehát itt nincs egy az elérés esetén kifizetésre kerülő konkrét összeg. Ugyanis ennél az életbiztosítás tipusnál, ellentétben a vegyes életbiztosítással, az ügyfél eldöntheti a saját kockázatvállaló képességének megfelelően - hogy milyen portfolióba kerüljenek a befizetéseinek az a  része, amely befektetésre fordítható. Sőt, a futamidő alatt a különböző befektetési lehetőségek között szabad átjárása van, azaz bármikor allokálhatja a pénzeszközeit. Tehát az ügyfél választásának megfelelően lehet akár magasabb vagy alacsonyab a lejáratkor esedékes kifizetés. Ez az életbiztosítási forma tehát nagyobb szabadságot biztosít az ügyfeleknek miközben megadja a lehetőségét egy hosszú távú értékmegörző befektetés létrehozásának is, ahol mindenki a vérmérséklete szerint vállalt kockázattal kihasználhatja a tőzsde hosszú távon érvényesülő pozitív hatásait és a ennek a termékcsoportnak egy másik rendkívül fontos jellemzőjét az átlagos költség effektust.

Természetesen a vegyes és az UL életbiztosítások is bővithetők az ügyfél választása alapján a kockázati életbiztosításnál már taglalt kiegészítő biztosítások bármelyikével.
Mivel sokan nem pusztán biztosításként, hanem egy fajta befektetésként is tekintenek a vegyes és az UL életbiztosításokra, ezért e helyütt szeretném felhívni figyelmét egy az én szakmai értékrendemmel és befektetési elveimmel erőteljesen harmónizáló könyvre, melynek címe "Az intelligens befektető". A könyvet az a Benjamin Graham írta, akit méltán tartanak a múlt század legjobb befektetési szakemberének.     Az intelligens befektetĹ‘

Az intelligens befekteto

A könyvbe itt olvashat bele és ugyanitt meg is rendelheti, méghozzá 20% kedvezménnyel, a 6990 Ft-os bolti ár helyett mindössze 5592 Ft-ért!

A könyv hasznosságáról Warren Buffett - többek között - az alábbiakat írta: 

„Egyértelműen a legjobb könyv, amit a befektetésekről valaha is írtak!”

Benjamin Grahamről röviden:
A 20. század legkiválóbb befektetési tanácsadója, Benjamin Graham világszerte emberek millióit oktatta és inspirálta. Graham „értékalapú befektetésről” alkotott filozófiája – amely megóvja a befektetőket a komoly hibáktól, és megtanítja őket, hogyan alakítsanak ki hosszú távú stratégiákat – 1949-es első kiadása óta a részvénypiac bibliájává tette Az intelligens befektető című művét. Az azóta eltelt időszak piaci fejleményei igazolták Graham stratégiáinak bölcsességét.

Jelen átdolgozott kiadás, amely változatlan formában közli a szerző eredeti szövegét, a neves pénzügyi szakíró, Jason Zweig naprakész kommentárjaival aktualizálja annak mondanivalóját. Zweig a piac jelenkori realitásaiba enged betekintést, párhuzamot von Graham példái és korunk pénzügyi szalagcímei között, és segít az olvasónak megérteni, hogyan alkalmazza Graham elveit.

Az intelligens befektető aktualizált kiadása alapvető és nélkülözhetetlen mű, amely pénzügyi céljaink eléréséhez nyújt felbecsülhetetlen értékű segítséget.

Ajánlom e könyvet minden kedves ügyfelemnek és érdeklődőnek, aki szeretné bővíteni a befektetésekkel kapcsolatos tudását. A szerző remekül megvilágítja a hosszú távú stratégiák példátlan előnyeit, rámutatva azok működési sajátosságaira is.

 

Kérjen tájékoztatást az életbiztosítási lehetőségekről!

Amennyiben úgy gondolja, hogy barátai ismerősei számára is hasznos információkat tartalmaznak a fentiek kérem ide kattintva küldje el ezen oldal linkjét számukra.

Ügyfelek véleményei